Startseite Anrufen E-Mail Buchen

Aftryk

Dette aftryk blev senest opdate­ret den 23. august 2023.

Ejeren af dette websted er:

Ferienan­lage Zum Wildbach GmbH
Baren­berg 15f
38879 Schierke
Tyskland
E‑mail: ed.hcabdliw-muz@ofni
Telefon­num­mer: (03 94 55) 58 99 70
VAT ID: DE326818489

Den/de lovlige repræsentant(er) for Ferienan­lage Zum Wildbach GmbH :

Marius Michael & Sebastian Michael

1. Generel

1.1 Vi er registre­ret på Handels­re­gi­ster: Amtsge­ri­cht Stendal under licens- eller registreringsnummeret:

HRB 27669

1.2 I overens­stem­melse med forord­nin­gen om online tvist­bilæg­gelse i forbru­ge­ran­lig­gen­der (ODR-forord­nin­gen):

Vi vil gerne infor­mere dig om forbru­ger­nes mulig­hed for at indgive klager til Europa-Kommis­sio­nens online platform til bilæg­gelse af tvister, som findes på følgende URL: ec.europa.eu/odr

Vi er ikke villige eller forplig­tede til at deltage i tvist­bilæg­gel­ses­pro­ce­du­rer ved et forbrugervoldgiftsnævn.

2. Følgende oplysninger er obligatoriske i henhold til tysk lov.

2.1 Wir stellen journa­li­sti­s­che und redak­tio­nell aufbe­rei­tete Inhalte zur Verfügung.

Daher müssen wir den Namen und den Wohnort der Person nennen, die für den Inhalt dieser Website verantwort­lich ist:

Verantwort­lich für den Inhalt nach § 18 Abs. 2 MStV ist: Marius Michael aus Schierke.

3. Yderligere information

Bildquel­len
Bildre­chte liegen bei der Ferienan­lage Zum Wildbach GmbH bzw. Torsten Wagner (wagner­grap­hics)

Webdesign

wagnergraphics | webdesign + print + kommunikation

wagner­grap­hics | Torsten Wagner
Goethe­strasse 1
38855 Werni­gerode
www.wagnergraphics.de

Skov