Schierker Vintersportsuger

3. til 17. februar 2024

  • Schier­kes vinter­sport­su­ger er blevet en lige så stor del af vinter­fe­rien i Schierke, som gulero­d­snæ­sen er for sneman­den.

    Vi glæder os til at få børne­øjne til at lyse og vinte­r­el­ske­res hjerter til at banke hurti­gere igen i 2024. Over to hele uger, fra 03. Indtil den 17.02.2024 venter der vores gæster i alle aldre et omfat­tende program af begivenheder.

Lørdag, 03.02.24

Åbning: Kunsts­køjtes­hows, works­hops og udskæ­ring af isskul­p­tu­rer live på stedet fra kl. 17.00

Isdisko­tek fra kl. 18.00 – 22.00

Fra programmet:

- Langrend­s­kur­ser for familier, for børn i forskel­lige alders­grup­per, for begyn­dere og for øvede skilø­bere.
- Vandre­ture i snesko
- Fakkelvan­drin­ger med natte­vag­ten
- Vinter­van­dring arran­ge­ret af Harzklub og Wande­rei
- Iskar­ne­val for børn med pris for bedste udklæd­ning
- Curling om pokalerne „Schier­ker Eiszap­fen“ og „Schier­ker Eiskristall“.
- Kurser på skøjtesko­len og i ishockey
- Isdisko­tek i Schier­ker Feuer­stein Arena
- Iglo-festi­val i kurba­dets have
- „Kælkning i fakkel­lys“ på kælke­bak­ken ved parke­rings­plad­sen
- Snesko-ture med lejrbål, vinter­bi­vuak eller klatring på Mause­klip­pens klipper

Skov