We zijn opnieuw gastfavoriet 2023 Copy

Net als vorig jaar zijn we uitge­roe­pen tot Guest Favou­rite 2023.
We wonnen de staats­prijs en de regio­nale prijs van de Harz in de catego­rie “vakan­tie­wo­ning” en zijn bijzon­der blij met deze fantas­ti­sche prijs.

We willen natuur­lijk van deze gelegen­heid gebruik maken om ons team te bedan­ken, dat ons vakan­tie­oord maakt tot wat het is. 

Foto: IMG/Jan Sobotka
Speciale prijs HolidayCheck 2023


Maar zonder u – onze gasten – zou dit niet mogelijk zijn. Zoals altijd probe­ren we u de beste service te bieden, maar we luiste­ren net zo graag naar uw feedback en accep­te­ren nieuwe ideeën en verzoeken.

Dankzij uw aanhou­dend positieve beoor­de­lin­gen hebben we nog een award van Holiday Check ontvan­gen. Net als vorig jaar zijn we hier bijzon­der blij mee.

U kunt nog meer nieuws vinden op onze sociale mediakanalen

facebook
instagram
Bos
Hallo, ik ben Anton en ik kan je helpen.