Vi er gæstefavorit i 2023 igen

Som året før er vi blevet udnævnt til Guest Favourite 2023.
Vi vandt delstats­pri­sen og den regio­nale Harz-pris i katego­rien „ferie­lej­lig­he­der“ og er særligt glade for at have modta­get denne fanta­sti­ske pris.

Vi vil selvføl­ge­lig gerne benytte lejlig­he­den til at takke vores team, som gør vores ferie­resort til det, det er. 

Foto: IMG/Jan Sobotka
HolidayCheck Special Award 2023


Men uden jer – vores gæster – ville det ikke være muligt. Som altid bestræ­ber vi os på at tilbyde dig den bedste service, men vi er lige så glade for at lytte til din feedback og tage imod nye ideer og ønsker.

Jeres gennem­gå­ende positive anmel­del­ser har også gjort det muligt for os at modtage endnu en pris fra Holiday Check. Som i det foregå­ende år er vi særligt glade for dette.

Tillykke fra IHKs administrerende direktør Ralf Grimpe med titlen som Gæstefavorit 2023.
Tillykke fra IHKs admini­stre­rende direk­tør Ralf Grimpe med at være gæster­nes favorit.
Skov
Hej, jeg hedder Anton og jeg kan hjælpe dig.